خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  DefaultEJBTimerDataSource(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#DataSource_1228749623069)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#ConfigProperty_1228749623085)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#ConfigProperty_1228749623104)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#ConfigProperty_1228749623125)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#J2EEResourceProperty_1228749623101)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#J2EEResourceProperty_1228749623122)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#J2EEResourceProperty_1228749623143)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866469)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866488)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#ConfigProperty_1287946866509)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866469)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866490)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866511)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1294805727691)
  dataSourceName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#J2EEResourceProperty_1228749623071)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/applications/commsvc.ear/deployments/commsvc|resources.xml#J2EEResourceProperty_1228749623170)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866592)

عقد

  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865904)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865923)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#ConfigProperty_1287946865944)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865903)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865924)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865945)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946865972)

خوادم

  "Default Datasource(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#DataSource_1183122153625)"
  DefaultEJBTimerDataSource(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#DataSource_1000001)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866242)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866261)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#ConfigProperty_1287946866282)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866240)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866261)
  ShareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866282)
  dataSourceName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1183122153627)
  dataSourceName(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_DB2j_5_3)
  shareDataSourceWithCMP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|resources.xml#J2EEResourceProperty_1287946866309)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.