خلايا

عقد

خوادم

Cloud

  WIR uses Algebraic Group Notation (AGN) to analyse WebSphere topology:
  linux-i3u2Node01Cell<MEREDITH
    linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
      server1<linux-i3u2Node01<linux-i3u2Node01Cell
  
  
  
  

خلايا

  
  

عقد

  
  

خوادم

  DCS_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#DCSInboundChannel_1183122130078)
  DCS_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#DCSInboundChannel_1183122130079)
  HTTPQ_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPQueueInboundChannel_1183122130078)
  HTTPQ_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPQueueInboundChannel_1183122130079)
  HTTP_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPInboundChannel_1183122130078)
  HTTP_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPInboundChannel_1183122130079)
  HTTP_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPInboundChannel_1183122130080)
  HTTP_4(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPInboundChannel_1183122130081)
  SIB_HTC_JFAP_TUN_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPTunnelOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_HTC_JFAP_TUN_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPTunnelOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_HTTP_JFAP_TUN_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_HTTP_JFAP_TUN_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#HTTPOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_JFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPInboundChannel_1183122130078)
  SIB_JFAP_JFAP_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_JFAP_JFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_JFAP_JFAP_TUN_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPOutboundChannel_1183122130080)
  SIB_JFAP_JFAP_TUN_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPOutboundChannel_1183122130081)
  SIB_JFAP_SSL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#JFAPInboundChannel_1183122130079)
  SIB_MQFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#MQFAPInboundChannel_1183122130078)
  SIB_MQFAP_MQFAP_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#MQFAPOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_MQFAP_MQFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#MQFAPOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_MQFAP_SSL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#MQFAPInboundChannel_1183122130079)
  SIB_RMQ_RMQ_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#RMQOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_RMQ_RMQ_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#RMQOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_SSL_JFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130082)
  SIB_SSL_JFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_SSL_JFAP_TUN_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLOutboundChannel_1183122130080)
  SIB_SSL_MQFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130083)
  SIB_SSL_MQFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_SSL_RMQ_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLOutboundChannel_1183122130081)
  SIB_TCP_JFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130085)
  SIB_TCP_JFAP_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130078)
  SIB_TCP_JFAP_SSL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130086)
  SIB_TCP_JFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130079)
  SIB_TCP_JFAP_TUN_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130080)
  SIB_TCP_JFAP_TUN_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130081)
  SIB_TCP_MQFAP(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130087)
  SIB_TCP_MQFAP_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130082)
  SIB_TCP_MQFAP_SSL(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130088)
  SIB_TCP_MQFAP_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130083)
  SIB_TCP_RMQ_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130084)
  SIB_TCP_RMQ_SSL_OUT(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPOutboundChannel_1183122130085)
  SIPCC_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPContainerInboundChannel_1183122130078)
  SIPCC_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPContainerInboundChannel_1183122130079)
  SIPCC_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPContainerInboundChannel_1183122130080)
  SIP_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPInboundChannel_1183122130078)
  SIP_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPInboundChannel_1183122130079)
  SIP_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SIPInboundChannel_1183122130080)
  SSL_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130078)
  SSL_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130079)
  SSL_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130080)
  SSL_5(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#SSLInboundChannel_1183122130081)
  TCP_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130078)
  TCP_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130079)
  TCP_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130080)
  TCP_4(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130081)
  TCP_5(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130082)
  TCP_8(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130083)
  TCP_9(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#TCPInboundChannel_1183122130084)
  UDP_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#UDPInboundChannel_1183122130078)
  WCC_1(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130078)
  WCC_2(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130079)
  WCC_3(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130080)
  WCC_4(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130081)
  WCC_5(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130082)
  WCC_6(خلايا/linux-i3u2Node01Cell/عقد/linux-i3u2Node01/خوادم/server1|server.xml#WebContainerInboundChannel_1183122130083)

Contact Info

 1. Please direct all inquiries to bassem@dalilproject.com, or visit Dalil™: WebSphere® Configuration Analyzer.

 2. These pages have been produced with Dalil™'s WebSphere® Information Retrieval tool

 3. The following terms are trademarks of Total Computing & Network Design, Inc.: Pivot Cloud Tables™, Gray Cloud Pages™, Topological Cloud Tables™

 4. The design of the pages titled WebSphere® Pivoting, Pivot Cloud Tables, WebSphere® Gray Pages, Gray Cloud Pages, and Topological Cloud Tables is Copyright(C) 2010,2011,2012 by Total Computing & Network Design, Inc.